Op 1 mei 2018 zijn de routelijsten van Belgische en Luxemburgse snelwegen van de website Autosnelwegen.net verwijderd. De reden hiervoor is tijdgebrek: Deze website is als een hobby opgezet en heeft geen enkele commerciele inslag. Voor goed onderhoud van de lijsten van Belgische en Luxemburgse lijsten is nu eenmaal geen tijd meer. Een ieder die de oude pagina's wil raadplegen of de informatie wil overnemen kan tijdelijk hier terecht. Deze oude versie wordt echter niet meer bijgewerkt en zal op termijn worden verwijderd.

De oude site

On May the 1st 2018 the route lists of Belgian and Luxemburg highways have been removed from the website Autosnelwegen.net. The reason of this is lack of time: This website is set up as a hobby and is not for commercial purposes. I simply don't have any time for a good maintainance of the lists of Belgian en Luxemburg highways. However, everyone who still want to consult the old pages or copy the information can temorarily access the old site here. However, the old version will not be updated anymore and will be removed within a certain time.

The old site