Home >> NL-BE >> Sas van Gent

Sas van Gent: Vrijstraat [Location]

9 Apr 2007

De grens loopt over deze straat: België links, Nederland rechts. De grenspaal staat bij het kruispunt. Die kruising wordt ook gemarkeerd met zowel een Belgisch als een Nederlands verkeersbord.
The border runs through this street: Belgium left, Netherlands right. The bordermarker can be found at the intersection. That intersection is marked by both a Belgian and a Dutch sign.

24 Jun 2010


Kruispunt Schapenweg/Vrijstraat.
Crossing Schapenweg/Vrijstraat

24 Jun 2010

Dezelfde locatie als de eerste foto, maar dan de andere richting op: Nederland links, België rechts.
The same spot as the first picture, but than in other direction: Netherlands left, Belgium right.

24 Jun 2010

Bebouwde kom van Sas van Gent (alleen aan de linkerzijde).
The built-up area of Sas van Gent (left only)

24 Jun 2010

Nederlandse bord op Belgisch grondgebied wijzend naar het Belgische Assenede.
Dutch sign on Belgian soil pointing to the Belgian Assenede.

24 Jun 2010

De gedeelde Vrijstraat: Het Nederlandse Sas van Gent links en het Belgische Assenede rechts.
The devided Vrijstraat: The Dutch Sas van Gent left and the Belgian Assenede right.

24 Jun 2010

De gedeelde Vrijstraat: Het Nederlandse Sas van Gent links en het Belgische Assenede rechts.
The devided Vrijstraat: The Dutch Sas van Gent left and the Belgian Assenede right.

Real Time Web Analytics