Home >> NL-BE >> Bath - Antwerpen

Bath - Antwerpen [Location]

4 Aug 2009

De plek waar de Belgische Schelde overgaat in de Nederlandse Westerschelde. De grenspaal staat op de dijk. Deze lokatie ligt bij het Antwerpse havengebied dat - formeel - niet te bereiken is vanaf deze plek. De foto is gemaakt vauit Nederland.
This is the spot where the Belgian river Schelde flows into the Dutch river Westerschelde. The border marker can be found on the dyke. The industrial area of Antwerpen is very close from here but cannot be reached - officially - from this location. This picture is made in the Netherlands.

28 Aug 2012

Nederland rechts, België links, de Schelde op de achtergrond.
Netherlands right, Belgium left, the Schelde river in the background.

28 Aug 2012

Vanaf de andere kant gezien.
Seen from the other side.

28 Aug 2012

Grensstraat.
Grensstraat.

28 Aug 2012

Nog in Nederland, de weg met lantaarnpalen is de Scheldelaan (N101) aan de Belgische kant.
Still in the Netherlands, the road with the street lights is the Scheldelaan (N101) in Belgium.

Real Time Web Analytics