Home >> NL-BE >> Hazeldonk

Hazeldonk: (NL) & (BE) [Location]

11 Nov 2008

Nederlands bord in de richting van België.
Dutch sign in direction of Belgium.

11 Nov 2008

Laatste afrit voor de Belgische grens.
Last exit before the Belgian border.

11 Nov 2008

Verwijzing naar zowel de Belgische als de Nederlandse douane en industriegebieden.
Reference to both the Dutch als Belgian customs and industrial areas.

11 Nov 2008

Nog steeds in Nederland. De windmolens staan in België.
Still in the Netherlands. The windmills are in Belgium.

11 Nov 2008

Grens met België aan de westzijde van de snelweg.
Border with Belgium ar the western side of the highway.

11 Nov 2008

Het eerste Belgische bord na de grens.
The first Belgian roadsign after the border.

11 Nov 2008

België: Naar de snelweg of naar het Nederlandse deel van het industriegebied.
Belgium: To the highway or the Dutch part of the industrial area.

11 Nov 2008

België: De laatste afrit voor de Nederlandse grens.
Belgium: The last exit before the Dutch border.

11 Nov 2008

Fietsbewegwijzering voor de richting Nederland.
Signage for cyclists to the Netherlands.

11 Nov 2008

België: De witte paaltjes markeren de Nederlandse grens, voor autoverkeer geen doorgaande route.
Belgium: The white poles mark the Dutch border, no through traffic for cars.

11 Nov 2008

De grens op de parallelweg ten oosten van de snelweg. Op de achtergrond is de grens goed te zien door de verschillende lichtmasten (België links, Nederland rechts).
The border on the parallelroad east of the highway. In the background is the border visible because of the differnce in lampposts (Belgium left, Netherlands right).

11 Nov 2008

Weer de grens: Nederland links, België rechts.
The border again: Netherlands left, Belgium right.

11 Nov 2008

Het Nederlanse EU-bord aan de grensovergang op de snelweg.
The Dutch EU-sign at the border on the highway.

11 Nov 2008

De andere richting: Het Belgische EU-bord. Let ook op het verschil in asfalt op de grens.
The other direction: The Belgian EU-sign. Note the difference in road surface on the border.

11 Nov 2008

Belgisch snelhedenbord langs de oostelijke parallelweg.
Belgian speedsign along the eastern parallelroad.

11 Nov 2008

Ook langs de oostelijke parallelweg: De grens is zichtbaar aan het verschil in lichtmasten en asfalt. Foto is genomen van België richting Nederland.
Also along the eastern parallelroad: The border is visible by the difference in lampposts and road surface. The picture is taken from Belgium into Dutch direction.

11 Nov 2008

Nederlands bord op het Nederlandse industrieterrein Hazeldonk. Vanaf hier kan men alleen nog maar naar België via de westelijke parallelweg..
Dutch sign on the Dutch industrial area Hazeldonk. From here it is only possible to drive into Belgium to the western parallelroad.

11 Nov 2008

Welkom in Nederland. Het Belgische wegnummerschildje klopt niet, want dit is een Duitse layout.
Welcom to the Netherlands. The Belgian roadnumber is not quite correct since the German layout is used.

4 Aug 2009

België 1 kilometer.
Belgium 1 kilometer.

4 Aug 2009

De grens (Nederland richting België)
The border (Netherlands, entering Belgium).

4 Aug 2009

Vlaanderen.
Flanders.

22 Sep 2012

Snelhedenbord.
Speed sign

Real Time Web Analytics