Home >> NL-BE >> Zondereigen

Zondereigen: [Location]

19 Jan 2010

Het Belgische grensplaatsje Zondereigen vanuit het zuiden. Het behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.
The Belgian little village Zondereigen, approaching from the south. It belongs to the municipalty of Baarle-Hertog

19 Jan 2010

Een houten wegwijzer die naar de hoofdplaats leidt.
A wooden sign pointing to the main place of this municipalty.

19 Jan 2010

Aan de grens: Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit hek gebouwd om vluchtelingen naar het neutrale Nederland tegen te houden, daar werd stroom op gezet. Een klein deel van dit "IJzeren Gordijn" is herbouwd tussen Zondereigen en de Nederlandse grens.
At the border: During the First World War this fence was built to prevent people fleeing from Belgium to the neutral Netherlands. There was put current on the fence. A small part of this "Iron Curtain" has been rebuilt between Zondereigen and the Dutch border.

19 Jan 2010

Zie boven.
See above.

19 Jan 2010

Zie boven.
See above.

19 Jan 2010

De weg rechts is Nederlands, rechtdoor loopt België nog een paar meter door.
The road at the right is Dutch, straight ahead are some more Belgian meters.

19 Jan 2010

"Rijksgrens".
"Rijksgrens" ("Imperial border").

Real Time Web Analytics