Home >> NL-BE >> Baarle-Nassau (NL) & Baarle-Hertog (BE)

Baarle-Nassau (NL) & Baarle-Hertog (BE): [Location]

19 Jan 2010

De weg van België naar Baarle: Een klein stukje België aan de rechterkant.
The road from Belgium to Baarle: A small piece of Belgium at the right side.

19 Jan 2010

In Baarle kan met aan de huisnummers zien in welk land met zich bevindt. In dit geval is het België.
In Baarle the house number shows the country, here it is Belgian.

19 Jan 2010

Een gecombineerd Nederlands en Belgisch kombord.
A combined Dutch and Belgian city entrancesign.

19 Jan 2010

De grens loopt hier over de as van de weg. Links Nederland, rechts België. De grens is gemarkeerd met de stippellijn.
The border runs across the axis of the road. Left Netherlands, right Belgium. The border is marked by the dotted line.

19 Jan 2010

De germarkeerde grens in een straat.
The marked border in a street.

19 Jan 2010

Weer een gedeelde straat.
Again a devided street.

19 Jan 2010

De gemarkeerde grens op een parkeerplaats.
The marked border on a parkingplace.

19 Jan 2010

Een grenspaal in het centrum.
A border marker in the centre.

19 Jan 2010

Internetadressen zijn soms handig om uit te vissen in welk land het huis staat.
Internetaddresses can sometimes be used to determin in which country a house is.

19 Jan 2010

Dit huis heeft een Nederlands huisnummer.
This house has a Dutch house number.

19 Jan 2010

Bij het verlaten van Baarle richting België over de N260.
Leaving Baarle towards Belgium on the N260.

21 Dec 2021

De gemarkeerde grens
The marked border.

21 Dec 2021

De gemarkeerde grens
The marked border.

21 Dec 2021

De gemarkeerde grens
The marked border.

Real Time Web Analytics