Home >> NL-BE >> Bedaf - Weelde

Bedaf (NL) - Weelde (BE): [Location]

19 Jan 2010

Nederland: Over de Veldbraak naar België.
Netherlands: Over the "Veldbraak" towards Belgium.

19 Jan 2010

De grens is niet gemarkeerd op de plek waar het wegdek verandert.
The border is not marked on the spot where the road surface changes.

19 Jan 2010

De foto is genomen vanuit Nederland, de boom staat in België.
The picture is taken from the Netherlands, the tree is in Belgium.

Real Time Web Analytics