Home >> NL-BE >> Maastricht - Vroenhoven

Maastricht (NL) - Vroenhoven (BE) : [Location]

3 juli 2007

Nederland: Het laatste stukje Maastricht.
Netherlands: The last part of Maastricht.

3 juli 2007

De grens: Bij het verlaten van Maastricht wijzigt meteen het wegdek. De grens loopt hier eigenlijk nog een stukje over de as van de weg.
The border: When leaving Maastricht, the roadsurface changes immidiately. The border runs on the axis of the road for a while.

3 juli 2007

De eigenlijke grens aan deze kant van de weg. De grenspaal staat net links van de boom.
The actual border on this side of the road. The bordermarker is left of the tree.

3 juli 2007

Zoom van de vorige foto.
Zoom of the previous picture.

Real Time Web Analytics