Home >> NL-BE >> Moelingen

Moelingen (BE) : [Location]

3 juli 2007

België: Wegwijzers vlak aan de grens.
Belgium: Roadsigns close to the border.

3 juli 2007

De Belgische N653 loopt vlak langs de grens maar passeert deze niet. De grenspaal is goed zichtbaar, de vlakte erachter is Nederlands.
The Belgian N653 runs closely along the border but does never cross it. The border maker is well visible, everything behind the road is Dutch.

Real Time Web Analytics