Home >> NL-BE >> Withuis - Moelingen

Withuis (NL) - Moelingen (BE) : [Location]

3 juli 2007

België: Wegwijzers vlak voor de grens. Eysden hoort eigenlijk Eijsden te zijn.
Belgium: Road signs close to the border. Eysden should be written as Eijsden.

3 juli 2007

Withuis ligt meteen na de grens.
Withuis is directly after the border.

3 juli 2007

Het Nederlandse snelhedenbord.
The Dutch speedsign.

Real Time Web Analytics