Home >> NL-DE >> Tegelen - Kaldenkirchen

Tegelen (NL) - Kaldenkirchen (DE) : [Location]

7 maart 2006

Nederland: Van Tegelen richting Duitsland.
Netherlands: From Tegelen towards Germany

7 maart 2006

Einde bebouwde kom van Tegelen.
End of built-up area of Tegelen.

7 maart 2006

Vlak daarna de Duitse grens.
Right after that, the German border.

7 maart 2006

Duits snelhedenbord. De reclame links is in het Nederlands.
Germany speedsign. The adds at the left are in Dutch.

Real Time Web Analytics