Home >> NL-DE >> Dinxperlo - Suderwick

Dinxperlo (NL) - Suderwick (DE) : [Location]

7 feb 2009

De gemarkeerde grens tussen Dinxperlo, Nederland (deze kant) en Suderwick, Duitsland (overkant).
The marked border between Dinxperlo, Netherlands (this side) and Suderwick, Germany (other side)

7 feb 2009

Het Nederlandse bord "Einde Dinxperlo" op Duits grondgebied.
The Dutch sign "End Dinxperlo" on Germany territory.

7 feb 2009

Precies op de grens, Duitsland links, Nederland rechts.
Exactly on the border, Germany left, Netherlands right.

7 feb 2009

Nogmaals.
Again.

7 feb 2009

"Einde Suderwick" op de grens.
"End of Suderwick" on the border.

7 feb 2009

De straat ligt in Nederland, met uitzondering van de stoep (en de auto's) aan de overkant. De loopbrug tussen 2 bejaardentehuizen is dus grensoverschrijdend.
The street is in the Netherlands, execpt the sidewalk (and the cars) at the other side. The bridge between the two retirementhomes is on the bordercrossing.

Real Time Web Analytics