Home >> NL-DE >> Coevorden - Emlichheim

Coevorden (NL) - Emlichheim (DE): [Location]

3 Jul 2008

Een Nederlandse wegwijzer in Duitsland vlak voor de grens.
A Dutch roadsign in Germany before the border.

3 Jul 2008

De grens.
The border.

3 Jul 2008

Provincie Drenthe.
Province Drenthe.

Real Time Web Analytics