Home >> BE-FR >> Rode Berg - Mont Noir

Rode Berg (BE) - Mont Noir (FR): [Location]

9 Sep 2007

België: Wegwijzer naar het Franse Bailleul in twee talen.
Belgium: Roadsign to the French Bailleul in two languages.

9 Sep 2007

Deze weg is verdeeld: België aan de rechterzijde, Frankrijk aan de linkerzijde.
This road is devided: Belgium on the right side, France on the left side.

9 Sep 2007

Vanaf hier is de hele weg Frans.
From here the whole road is French.

Real Time Web Analytics