Home >> NL-BE >> Eerde-Middelburg

Eerde (NL) - Middelburg (BE) [Location]

24 Jun 2010

Een bord in het Belgische Middelburg dat verwijst naar Nederland (en alle richtingen).
A sign in the Belgian Middelbug points to the Netherlands (and 'all directions').

24 Jun 2010

Bij het verlaten van Middelburg, de grens ligt meteen erna.
Leaving Middelburg, the border is right after it.

24 Jun 2010

Een niet-standaard EU-bord.
A non-standard EU-sign.

24 Jun 2010

Een grenspaal.
A bordermarker.

24 Jun 2010

Een niet-standaard EU-bord (alweer).
A non-standard EU-sign (again).

24 Jun 2010

Nederland: Een verwijzing naar Middelburg met een "B" erachter (om verwarring te voorkomen met provinciehoofdstad Middelburg).
Netherlands: A sign to Middelburg with a "B" (to distinguish it from the provincial capital).

Real Time Web Analytics