Home >> NL-DE >> Vaals-Aachen

Vaals (NL) - Aachen (DE) : [Location]

27 Nov 2011

De Akenerstraat in Vaals. De straat is Nederlands, het gele huis ligt in Duitsland.
The Akenerstraat in Vaals. The street is Dutch, the yellow house is in Germany.

27 Nov 2011

De stenen paaltjes staan op de grens.
The stones are on the border.

27 Nov 2011

Oud douanehuisje met grenssteen van de Vrije Rijksstad Aachen uit de 16e eeuw.
Old customs house with a border stone from the Free Imperial City Aachen (16th century).

27 Nov 2011

Nederlands-Duitse grenspaal.
Dutch-German border marker.

27 Nov 2011

Duitse fietsbewegwijzering met de kerk van Vaals op de achtergrond.
German signage for cyclists with the church of Vaals in de background.

27 Nov 2011

De Akenerstraat in Vaals gezien vanuit Duitsland.
The Akenerstraat in Vaals deen from the German side.

27 Nov 2011

Precies op de grens: Nederland links, Duitsland rechts.
Precisely on the border: Netherlands left, Germany right.

Real Time Web Analytics