Home >> NL-DE >> Vaals-Aachen

Vaals (NL) - Aachen (DE) : [Location]

1 Dec 2011

EK2000-pad, een fiets- en voetgangerspad naar Duitsland.
EK2000-path, a path for cyclists and pedestrians to Germany.

1 Dec 2011

Het bruggetje over de grens gezien vanuit Nederland.
The little bridge across the border, seen from the Netherlands.

1 Dec 2011

De grens, Nederland rechts, Duitsland links.
The border, Netherlands right, Germany left.

Real Time Web Analytics