Home >> HR-ME >> Konfin - Kobila

Konfin (HR) - Konfin (ME) : [Location]

11 Jun 2013

Niemandsland tussen de Montenegrijnse en de Kroatische grenspost.
No man's land between the Montenegrin and Croatian bordercrossing

12 Jun 2013

De Kroatische grenspost
The Croatian border post.

12 Jun 2013

Bord aan de Kroatische zijde met verwijzing naar de grens.
Sign at the Croatian side of the border pointing towards the border crossing.

Real Time Web Analytics